Rūpnieciskās gāzes - Airok SIA

Content

Rūpnieciskās gāzes

Ražošanai nepieciešamās rūpnieciskās gāzes, atkarībā no klientu vēlmes un

procesa specifikas, AIROK piegādā balonos, vai tvertnēs sašķidrinātā veidā.

Galvenās gāzes, ko AIROK piegādā rūpniecībai, ir skābeklis, slāpeklis,

argons, ogļskābā gāze, acetilēns, propāns, kā arī visi rūpniecībai

nepieciešamie gāzu maisījumi.