Pārtikas gāzes - Airok SIA

Content

Pārtikas gāzes

Pārtikas industrijā AIROK gāzes tiek izmantotas ražošanas

procesos kā konservējošās gāzes, iepakojot produktus...

Pārtikas gāzu ražošana tiek veikta saskaņā ar jaunākajām ES direktīvām

pielietojamajā sfērā. Uz šo dienu AIROK piedāvā pārtikas ražotājiem

ogļskābo gāzi, slāpekli un to maisījumus balonos, kā arī sašķidrinātu

ogļskābo gāzi tvertnēs.