Sašķidrinātā gāze - Airok SIA

Content

Sašķidrinātā gāze

Sašķidrinātā gāze - dažādām vajadzībām - balonos un tvertnēs. Mājsaimniecībām piedāvājam propāna - butāna maisījumu ar propāna saturu ne mazāku par 60% balonos no 5kg līdz 33kg.

Rūpnieciskām vajadzībām ar propāna saturu 90% balonos no 5kg līdz 33kg.

Motorgāzes auto iekrāvējiem ar propāna saturu 95% balonos - 10kg, 11kg, 15kg.

Speciālās gāzes ar augstu tīrības pakāpi no 99.96% līdz 99.9999%,kā arī īpaši precīzi gāzu maisījumi.

Speciālās gāzes zinātnei, laboratorijām, augsti tehnoloģiskiem procesiem, mērinstrumentu kalibrēšanai u.c. sfērām, kur nepieciešama īpaša precizitāte.